ลำบาก

ภาษาอังกฤษ


v be troubled by
ความหมายเหมือนกับ: ยากลำเค็ญ , เหนื่อยยาก , ทุกข์ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: suffer , become weary , be troublesome
v suffer severe hardships
ความหมายเหมือนกับ: ยากแค้น , ลำบากยากเข็ญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be poor , live in poverty , be impoverished , be destitute
คำตรงข้าม: สุขสบาย
adj critical
ความหมายเหมือนกับ: ฉุกเฉิน , เดือดร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: trouble , urgent , emergent , tight , crisis , imperative
adv distressfully
ความหมายเหมือนกับ: ขาดแคลน , ยากจน , ยากไร้ , ขัดสน , ฝืดเคือง
คำที่เกี่ยวข้อง: troubledly , miserably , needily
v become poverty-stricken
ความหมายเหมือนกับ: ยากแค้น , ลำบากยากเย็น , ทุกข์ยาก , ลำเค็ญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be badly off , live in poverty , be impoverished , be poor , undergo trouble
v become poverty-stricken
คำที่เกี่ยวข้อง: be badly off
v undergo trouble
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่งยาก , ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be inconvenient , have difficulty
v be poor
ความหมายเหมือนกับ: ลำเค็ญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be trouble , be difficult , be strenuous , be laborious , be hard , be arduous , be troublesome , be onerous
v miserable
ความหมายเหมือนกับ: ขัดสน , แกร่วอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: wander about in destitution , causing unhappiness , discomfort
v distress
ความหมายเหมือนกับ: ประสบทุกข์ , ได้ทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: be in low circumstances
pref bad
ความหมายเหมือนกับ: ชั่ว , เลว , ทราม , ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: evil , wicked , immoral , wrong
v become impoverished
ความหมายเหมือนกับ: ตกทุกข์ได้ยาก , ยากจน , ขัดสน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in difficult position , be very poor
คำตรงข้าม: สบาย
v be in dire strait
ความหมายเหมือนกับ: ทุกข์ยาก , ตกยาก , ตกทุกข์ได้ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be very poor
คำตรงข้าม: สบาย