ลำต้น

ภาษาอังกฤษ


n trunk
คำอธิบาย: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่เหนือดิน ไม่นับรวมกิ่งก้าน มีลักษณะเป็นลำ
คำที่เกี่ยวข้อง: stem , stalk , bole
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้เล็กๆ พยายามจะเหยียดลำต้นอันบอบบางต่อสู้พายุฝน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top