ลำคอ

ภาษาอังกฤษ


n neck
ความหมายเหมือนกับ: คอ
คำที่เกี่ยวข้อง: throat
ตัวอย่างประโยค: ลำคอแห้งผากไปหมด