ลาน

ภาษาอังกฤษ


n field
คำอธิบาย: สนามที่เล่นกีฬา
คำที่เกี่ยวข้อง: pitch , lawn , court , play ground
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันลานและลู่จะมีที่สนามกีฬาแห่งชาติ
n open space
คำอธิบาย: บริเวณที่ว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: yard , patio , plaza , ground , field , courtyard , lawn
ตัวอย่างประโยค: หินแผ่นที่ทรุดลงไปเป็นลานหน้าพระนั้นมีเนื้อที่ไม่มาก
n Corypha lecontei
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Corypha วงศ์ Palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: fan palm , talipot
ตัวอย่างประโยค: ในปีหนึ่งๆ ลานจะแตกใบใหม่ประมาณ 5-7 ใบ
n spring
คำอธิบาย: เหล็กแบนที่ม้วนไว้แล้วคลายตัวออก เกิดกำลังดันให้ตัวจักรหมุน
คำที่เกี่ยวข้อง: coil
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาไม่เดินเพราะลานขาด
v be dazzled
คำอธิบาย: ลายตาเพราะมีมากเหลือที่จะดูเหลือที่จะคิด
ความหมายเหมือนกับ: ลานตา
คำที่เกี่ยวข้อง: be blurred , be indistinct
ตัวอย่างประโยค: ต้นตาลลานตาสลับด้วยส่วนมะม่วงหิมพานต์