ลับหลัง

ภาษาอังกฤษ


adv behind
คำอธิบาย: ไม่ใช่ต่อหน้า, ไม่ใช่ซึ่งหน้า
คำตรงข้าม: ต่อหน้า
ตัวอย่างประโยค: คุณมัวแต่พูดลับหลังอยู่อย่างนี้จะได้ประโยชน์อันใดเล่า

คำที่มี "ลับหลัง" ในคำ


การพูดลับหลัง n gossip
ความหมายเหมือนกับ: การซุบซิบ , การซุบซิบนินทา
คำตรงข้าม: การสดุดี , การยกย่อง , การสรรเสริญค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top