ละแวก

ภาษาอังกฤษ


n vicinity
ความหมายเหมือนกับ: เขต , บริเวณ , แถว , อาณาเขต , ขอบเขต
คำที่เกี่ยวข้อง: outskirt , village , neighborhood , compound
ตัวอย่างประโยค: เสียงปืนได้สร้างความตกใจต่อชาวบ้านในละแวกนั้น

คำที่มี "ละแวก" ในคำ


ละแวกบ้าน n neighborhood
คำอธิบาย: เขตบริเวณรอบๆ บ้าน
ความหมายเหมือนกับ: บ้านใกล้เรือนเคียง
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top