ละเลย

ภาษาอังกฤษ


v neglect
คำอธิบาย: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: ignore , overlook , be remiss , omit
คำตรงข้าม: ใส่ใจ , เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป