ละเมอ

ภาษาอังกฤษ


v daydream
ความหมายเหมือนกับ: เพ้อหา , ละเมอเพ้อพก , หลงเพ้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be deluded into thinking
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มได้แต่ละเมอเพ้อหาถึงแต่หญิงสาวที่เพิ่งพบเจอ
v talk in one´s sleep
คำอธิบาย: พูด ทำ หรือแสดงในเวลาหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: have a nightmare
ตัวอย่างประโยค: บางคนละเมอลุกขึ้นเดินขณะหลับตาและเดินเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง