ละสายตา

ภาษาอังกฤษ


v stop looking at
คำอธิบาย: หยุดมองสิ่งนั้นแล้วมองไปที่อื่น
ตัวอย่างประโยค: ครูละสายตาจากหนังสือแล้วหันไปจ้องนักเรียน 2 คนที่คุยกันอยู่หลังห้อง