ละล้าละลัง

ภาษาอังกฤษ


v hesitate
คำอธิบาย: ห่วงหน้าห่วงหลังด้วยอาการลุกลี้ลุกลน
ความหมายเหมือนกับ: ลังเล , ลุกลน , เก้ๆ กังๆ , รีรอ
คำที่เกี่ยวข้อง: waver , tarry , be reluctant
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่ผมละล้าละลังทำอะไรไม่ถูก ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น