ละมุนละไม

ภาษาอังกฤษ


adj tender
ความหมายเหมือนกับ: นุ่มนวล
คำที่เกี่ยวข้อง: gentle , soft , polite , smooth , graceful , affable
คำตรงข้าม: แข็งกร้าว , กระด้าง
ตัวอย่างประโยค: เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ