ละมั่ง

ภาษาอังกฤษ


n brow-antlered deer
คำอธิบาย: ชื่อกวางขนาดกลางชนิด Cervus eldi ในวงศ์ Cervidae ตัวสีน้ำตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอื่น ตัวผู้เขาโค้งปลายชี้มาด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาว กินหญ้าและใบไม้ เป็นสัตว์สงวนของไทย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ละองละมั่ง , ละอง
คำที่เกี่ยวข้อง: Eld´s deer
ตัวอย่างประโยค: ตอนกลางคืนที่ไปส่องสัตว์กันผมเห็นละมั่งหลายตัวทีเดียว