ลอยละล่อง

ภาษาอังกฤษ


v drift
คำอธิบาย: ทรงตัวอยู่ในอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: ลอย , ล่องลอย
คำที่เกี่ยวข้อง: float , wander , waft
ตัวอย่างประโยค: ดอกหญ้าลอยละล่องขึ้นไปตามกระแสลมที่พัดผ่าน