ลอยละลิ่ว

ภาษาอังกฤษ


v be blown away
ความหมายเหมือนกับ: ลอยละล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: be carried by wind