ลมเย็น

ภาษาอังกฤษ


n cold wind
ความหมายเหมือนกับ: อากาศหนาว
คำที่เกี่ยวข้อง: cold air
คำตรงข้าม: ลมร้อน , ลมแล้ง