ลดราคา

ภาษาอังกฤษ


v discount
ความหมายเหมือนกับ: ลด
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce , lower (the price)
คำตรงข้าม: ขึ้นราคา
ตัวอย่างประโยค: บริษัทยักษ์ใหญ่สื่อสารประกาศจะลดราคาค่าโทรศัพท์มือถือ