ลดทอน

ภาษาอังกฤษ


v reduce
ความหมายเหมือนกับ: ตัดทอน
คำที่เกี่ยวข้อง: diminish , lessen
คำตรงข้าม: เพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค: การปราบปรามกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใน มีเป้าหมายเพื่อลดทอนการขยายตัวของกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดรายใหญ่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top