ลงโทษ

ภาษาอังกฤษ


v punish
ความหมายเหมือนกับ: ลงทัณฑ์ , ลงอาญา
คำที่เกี่ยวข้อง: penalize , chastise
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจต้องสืบหาผู้ก่อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว

คำที่มี "ลงโทษ" ในคำ


บทลงโทษ n penalty
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: บทกำหนดโทษ , ข้อบัญญัติโทษ
ตัวอย่างประโยค: ในมาเลเซียข้าราชการไม่กล้าคอร์รัปชั่นเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง

ตัดสินลงโทษ v judge
ความหมายเหมือนกับ: พิพากษา

ถูกลงโทษ v punish
ความหมายเหมือนกับ: ถูกทำโทษ

พิพากษาลงโทษ v punish
ความหมายเหมือนกับ: ลงโทษ , ลงทัณฑ์
คำตรงข้าม: ยกโทษค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top