ลงเอย

ภาษาอังกฤษ


v end up
ความหมายเหมือนกับ: จบ
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , finish , conclude
คำตรงข้าม: เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้จะลงเอยอย่างไรนั้น ไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้

คำที่มี "ลงเอย" ในคำ


การลงเอย n end
ความหมายเหมือนกับ: การหยุด , การจบ , การเลิก , การสิ้นสุด , การเสร็จสิ้น , การอวสานค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top