ลงอาญา

ภาษาอังกฤษ


v punish
ความหมายเหมือนกับ: ลงโทษ , ลงทัณฑ์ , ลงอาชญา
คำที่เกี่ยวข้อง: penalize , chastise
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกลงอาญาตามควรแก่โทษานุโทษ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top