ลงทัณฑ์

ภาษาอังกฤษ


v punish
ความหมายเหมือนกับ: ลงโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: penalize , chasten
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top