ร.น.

ภาษาอังกฤษ


n R.N.(The Royal Navy)
ความหมายเหมือนกับ: ราชนาวีไทย
ตัวอย่างประโยค: วิทย ุ2 ร.น.ประกาศปลดจอมพลป.พิบูลสงคราม