ร.ต.

ภาษาอังกฤษ


n sub-lieutenant
ความหมายเหมือนกับ: ร้อยตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: Sub-Lt.