ร้าวฉาน

ภาษาอังกฤษ


adj disunited
คำอธิบาย: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกร้าว , บาดหมาง
v become antagonistic
คำอธิบาย: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกร้าว , บาดหมาง
คำที่เกี่ยวข้อง: break the bond of friendship , split
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างถูกต้อง ความแตกแยกภายในพรรคสันนิบาตฯ ได้ร้าวฉานมากยิ่งขึ้น

คำที่มี "ร้าวฉาน" ในคำ


ความร้าวฉาน n disunion
ความหมายเหมือนกับ: ความระหองระแหง , ความแตกร้าว , ความบาดหมาง
คำตรงข้าม: ความสามัคคี , ความปรองดอง
ตัวอย่างประโยค: ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นความร้าวฉานระหว่างสถาบันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top