ร้าวฉาน

ภาษาอังกฤษ


adj disunited
คำอธิบาย: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกร้าว , บาดหมาง
v become antagonistic
คำอธิบาย: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกร้าว , บาดหมาง
คำที่เกี่ยวข้อง: break the bond of friendship , split
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างถูกต้อง ความแตกแยกภายในพรรคสันนิบาตฯ ได้ร้าวฉานมากยิ่งขึ้น