ร้ายมาก

ภาษาอังกฤษ


adj awful
คำที่เกี่ยวข้อง: terrible , dreadful
v be awful
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be terrible , be dreadful