ร้านโชห่วย

ภาษาอังกฤษ


n grocery
ความหมายเหมือนกับ: ร้านขายของชำ