ร้านอาหาร

ภาษาอังกฤษ


n restaurant
คำอธิบาย: ที่ขายอาหาร
หน่วยนับ: ร้าน
ความหมายเหมือนกับ: ห้องอาหาร
ตัวอย่างประโยค: ในตอนนั้นใครๆ ก็คิดว่าร้านของผมเป็นร้านอาหารที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย