ร้านค้าเคลื่อนที่

ภาษาอังกฤษ


n stall
ความหมายเหมือนกับ: หาบเร่
คำที่เกี่ยวข้อง: stand , booth
n stall
ความหมายเหมือนกับ: หาบเร่
คำที่เกี่ยวข้อง: booth , stand