ร้านค้าย่อย

ภาษาอังกฤษ


n retail shop
ความหมายเหมือนกับ: ร้านขายปลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: retail store
n retail shop
ความหมายเหมือนกับ: ร้านขายปลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: retail store