ร้านขายหนังสือ

ภาษาอังกฤษ


n bookshop
n bookstore
หน่วยนับ: ร้าน
ความหมายเหมือนกับ: ร้านหนังสือ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา