ร้านขายดอกไม้

ภาษาอังกฤษ


n florist´s
คำอธิบาย: สถานที่ขายดอกไม้แบบที่มีจัดทำเป็นช่อสวยงาม เป็นต้น
หน่วยนับ: ร้าน
ความหมายเหมือนกับ: ร้านดอกไม้
ตัวอย่างประโยค: ฉันฝันอยากจะมีร้านขายดอกไม้เล็กๆ เป็นของตัวเอง ยามที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว