ร้านขายขนมปัง

ภาษาอังกฤษ


n bakery
หน่วยนับ: ร้าน
ความหมายเหมือนกับ: ร้านขนมปัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าในร้านขายขนมปังกำลังจ้องขนมปังที่วางเรียงอยู่ในถาดแก้วอย่างพินิจพิจารณา