ร้างลา

ภาษาอังกฤษ


v give up
ความหมายเหมือนกับ: ยุติ , หยุด , ล้มเลิก , เลิก
คำที่เกี่ยวข้อง: abolish , abandon