ร้า

ภาษาอังกฤษ


n fish preserved with salt
คำอธิบาย: ชื่ออาหารชนิดหนึ่งทำด้วยปลาหมักเกลือ
ความหมายเหมือนกับ: ปลาร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: fermented fish
n argumentative woman
คำอธิบาย: หญิงที่จัดจ้าน
ความหมายเหมือนกับ: แม่ร้า
n a species of bird of the heron family
คำอธิบาย: ชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปคล้ายนกยาง
ความหมายเหมือนกับ: นกอีร้า