ร้อยแปด

ภาษาอังกฤษ


adj miscellaneous
คำอธิบาย: จำนวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด
ความหมายเหมือนกับ: มากมายก่ายกอง
คำที่เกี่ยวข้อง: various , plentiful , a variety of , all sorts/kinds of
ตัวอย่างประโยค: เด็กต้องหอบตำรากันกระเป๋าโตๆ เสียเงินทำกิจกรรมร้อยแปด