ร้อยเอ็ด

ภาษาอังกฤษ


n Roi Et
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างประโยค: ความเลื่อมใสเจ้าพ่อศรีนครเตาแพร่กระจายไปทั่ว ตั้งแต่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงจังหวัดบุรีรัมย์
n hundred one
คำอธิบาย: ร้อยกับหนึ่ง (101)
คำที่เกี่ยวข้อง: one hundred and one