ร้อยเอก

ภาษาอังกฤษ


n an army captain
คำที่เกี่ยวข้อง: captain
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่ครองยศร้อยเอก เขาได้นำทหารเข้าปราบปรามนักศึกษา พร้อมทั้งเข้าทำลายองค์การนักศึกษา