ร้อยวันพันปี

ภาษาอังกฤษ


adv all along
ความหมายเหมือนกับ: แต่ไหนแต่ไร
คำที่เกี่ยวข้อง: all the time
ตัวอย่างประโยค: ร้อยวันพันปีหล่อนไม่เคยจัดเลี้ยงใดๆ แต่ทำไมวันนี้กลับอนุญาตให้มีการกินเลี้ยงได้