ร้อยละ

ภาษาอังกฤษ


n percentage
คำที่เกี่ยวข้อง: percent , per cent
clas percent
ความหมายเหมือนกับ: ต่อร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: per cent
n percentage
คำที่เกี่ยวข้อง: percent , per cent
n percentage
ความหมายเหมือนกับ: เปอร์เซ็นต์
คำที่เกี่ยวข้อง: percent