ร้อยรัด

ภาษาอังกฤษ


v bind
คำที่เกี่ยวข้อง: fasten
ตัวอย่างประโยค: ไวยาวัจกรเดินเข้าไปหาเชือกหนังควาย เพื่อนำมาร้อยรัดทแยงฟันปลาระหว่างขอบชายหนังหน้ากลองกับปุ่มรั้งที่คอกลอง