ร้อยตรี

ภาษาอังกฤษ


n second lieutenant
ตัวอย่างประโยค: หล่อนแสดงความยินดี ที่เขาได้เลื่อนยศเป็นนายร้อยตรี