ร้อนใน

ภาษาอังกฤษ


n apthous ulcer
คำอธิบาย: ลักษณะอาการอย่างหนึ่งเกิดอยู่ภายในร่างกาย มักปรากฏเป็นอาการเจ็บแสบในลำคอ หรือเป็นแผลพุพองในช่องปาก
ตัวอย่างประโยค: อาการของคนที่เป็นร้อนในคือ จะมีเลือดออกทางจมูก