ร้อนอกร้อนใจ

ภาษาอังกฤษ


v be anxious
ความหมายเหมือนกับ: ร้อนใจ , เดือดร้อน , กระวนกระวายใจ , เดือดเนื้อร้อนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: worry , be perturbed , be worried
ตัวอย่างประโยค: เธอร้อนอกร้อนใจอยากจะให้เขากลับมา