ร้อนมาก

ภาษาอังกฤษ


v have a high fever
คำที่เกี่ยวข้อง: have a high temperature , run a fever
คำตรงข้าม: เย็นเจี๊ยบ