ร้องไห้คร่ำครวญ

ภาษาอังกฤษ


v weep
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้ร้องห่ม , ร้องไห้
คำที่เกี่ยวข้อง: cry with sorrow