ร้องไห้

ภาษาอังกฤษ


v cry
ความหมายเหมือนกับ: เป่าปี่ , ไห้
คำที่เกี่ยวข้อง: weep , blubber , sob , snivel
คำตรงข้าม: หัวเราะ
v cry
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไห้
คำที่เกี่ยวข้อง: blubber , weep
v cry
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำไห้
คำที่เกี่ยวข้อง: blubber
v cry bitterly
ความหมายเหมือนกับ: โศกี , คร่ำครวญ , อาดูร , เศร้าโศก , เสียใจ , สลลดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: weep bitterly
v cry
คำที่เกี่ยวข้อง: wail , weep
v weep
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้ร้องห่ม , ร้องไห้คร่ำครวญ
คำที่เกี่ยวข้อง: cry with sorrow
v cry
คำที่เกี่ยวข้อง: weep , snivel , blubber , bewail , moan , sob
v cry
ความหมายเหมือนกับ: คร่ำครวญ , สะอื้น , โหยไห้ , ครวญ , กันแสง , รำพัน , ร่ำไห้
คำที่เกี่ยวข้อง: mourn , weep , sadden , bemoan , moan , bewail , lament
คำตรงข้าม: หัวเราะ , สนุกสนาน
v tears flow
คำที่เกี่ยวข้อง: cry
v weep
คำที่เกี่ยวข้อง: shed tears , cry
คำตรงข้าม: ยิ้ม , หัวเราะ