ร้องไล่

ภาษาอังกฤษ


v chase
ความหมายเหมือนกับ: ไล่ , ตวาดไล่ , ไล่ส่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: oust , drive , eject or expel , chase away , drive away
คำตรงข้าม: ร้องเรียก , เรียก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top