ร้องเรียน

ภาษาอังกฤษ


v complain
คำอธิบาย: เสนอเรื่องราว
ความหมายเหมือนกับ: ร้องทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: petition , request , make an accusation to one´s superior , appeal
ตัวอย่างประโยค: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ