ร้องเรียก

ภาษาอังกฤษ


v call
คำอธิบาย: ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา
ความหมายเหมือนกับ: เรียก , กู่เรียก
ตัวอย่างประโยค: บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง