ร้องเพลงกล่อม

ภาษาอังกฤษ


v lull
ความหมายเหมือนกับ: กล่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: soothe
v lull
ความหมายเหมือนกับ: กล่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: soothe